Přejít k hlavnímu obsahu

Majetek

2023

4/2023 Bezpečnostní dopravní zrcadlo

Klíčová slova: zrcadlo, bezpečnostní zrcadlo, dopravní zrcadlo, bezpečnost provozu, 021, 042, 501, 511, 518, 5139, 5169, 5171, 6121

Metodika ke stažení (.pdf)

3/2023 Rychlostní radar u pozemní komunikace

Klíčová slova: radar, rychlostní radar, sankční, informativní, bezpečnost provozu, rychlost, 021, 022, 028, 042, 558, 2223, 5137, 6121, 6122

Metodika ke stažení (.pdf)

2/2023 Informativní značení u pozemních komunikací

Klíčová slova: informativní značení, informativní tabule, připevněné na stávající základně, umístěné na nově vytvořené základně, 021, 022, 028, 042, 501, 558, 2229, 5137, 6121, 6122

Metodika ke stažení (.pdf)

1/2023 Dopravní značení

Klíčová slova: komunikace, dopravní značení, přenosné dopravní značení, 021, 022, 028, 042, 501, 511, 518, 543, 549, 558, 2212, 2229, 5137, 5139, 5171, 6121, 6122

Metodika ke stažení (.pdf)

2019

7/2019 Demolice stavby vstupující do pořizovací ceny nové stavby

Klíčová slova: demolice, likvidace, stavba, účet 042, 081, 021, 518, 551

Metodika ke stažení (.pdf)

6/2019 Pořízení a změna územního plánu - zpřesnění, aktualizace, rozšíření

Klíčová slova: územní plán, ÚP, pořízení ÚP, změna ÚP, zpřesnění, aktualizace, rozšíření, technické zhodnocení, služba, úhrada nákladů, 3635, 2324, 3122, 4122, 4222, 5169, 5192, 5909, 6119

Metodika ke stažení (.pdf)

1/2019 Provozovatel vodohospodářského majetku - účtování zisku nebo ztráty

Klíčová slova: Provozovatel vodohospodářského majetku, vodohospodářský majetek, VHM, nájem, pacht, nájemní smlouva, pachtovní smlouva, zisk, ztráta, 603, 549, 5909, 2132, 2310

Metodika ke stažení (.pdf)

2017

12/2017 - Technické zhodnocení drobného dlouhodobého majetku

Klíčová slova: technické zhodnocení, podlimitní technické zhodnocení, nadlimitní technické zhodnocení, drobný dlouhodobý majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, DDHM, DDNM, technické zhodnocení drobného dlouhodobého hmotného majetku, technické zhodnocení drobného dlouhodobého nehmotného majetku, technické zhodnocení DDHM, technické zhodnocení DDNM, 019, 029, 518, 558, 5137, 5179, 6119, 6129

Metodika ke stažení (.pdf)

7/2017 - Poskytnutí slevy, bonusu při nákupu drobného dlouhodobého hmotného majetku

Klíčová slova: drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný DHM, sleva, poskytnutí slevy, bonus, skonto, účet 028, 377, 501, 558, 649, 902

Metodika ke stažení (.pdf)

5/2017 - Protipovodňové opatření - půdní val

Klíčová slova: protipovodňové, protipovodňové opatření, val, ochrana, chodníky, kolaudace, investice, neinvestice, veřejné prostranství, terénní úpravy, stavba, odpisy, 031, 042

Metodika ke stažení (.pdf)

2/2017 - Aktivace drobného dlouhodobého hmotného majetku

Klíčová slova: aktivace, drobný dlouhodobý majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek, DDHM, aktivace DDHM, aktivace drobného dlouhodobého majetku, ve vlastní režii, vlastními náklady, svépomocí

Metodika ke stažení (.pdf)

2016

23/2016 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva

Klíčová slova: smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva, budoucí prodávající, budoucí kupující, koupě, koupě budovy, koupě pozemku, 311, 377, 455, 932, 646, 647

Metodika ke stažení (.pdf)

18/2016 - Pozastávka po dobu záruky

Klíčová slova: stavba, přestavba, investiční akce, kolaudace, pozastávka, uvolnění pozastávky, pozastávka po dobu záruky, odstranění vad a nedodělků, 042, 321, 459

Metodika ke stažení (.pdf)

17/2016 - Povodňový plán

Klíčová slova: povodňový plán, plán, povodeň, 041, 518, 019

Metodika ke stažení (.pdf)

16/2016 - Dar - sbírka vycpaných zvířat

Klíčová slova: dar, darovací smlouva, sbírka, sbírka vycpaných zvířat, ocenění sbírky, kulturní předmět, soubor, 032, 401

Metodika ke stažení (.pdf)

15/2016 - Zpětvzetí majetku do účetnictví obce

Klíčová slova: majetek, zneplatnění smlouvy, zpětvzetí majetku, 021, 031, 553, 554, 646, 647, 378

Metodika ke stažení (.pdf)

14/2016 - Účtování pořízení koberce do kanceláře obce

Klíčová slova: faktura, došlá faktura, drobný dlouhodobý hmotný majetek, DDHM, materiál, oprava, koberec, kusový koberec, koberec do kanceláře, nalepený koberec, pořízení koberce, výměna koberce, 028, 321, 501, 511, 558

Metodika ke stažení (.pdf)

8/2016 - Vyvolaná investice

Klíčová slova: investice, vyvolaná investice, dohoda o převzetí stavby

Metodika ke stažení (.pdf)

4/2016 - Prodej nemovitosti, která podléhá zápisu do katastru nemovitostí

Klíčová slova: prodej, prodej nemovitosti, katastr nemovitostí, zápis do katastru, předpis pohledávky, okamžik účetního případu, pohledávka, předpis pohledávky, datum účetního případu, 311, 553, 554, 645, 646, 647

Metodika ke stažení (.pdf)

2/2016 - Účtování souboru drobného dlouhodobého majetku

Klíčová slova: drobný DHM, drobný dlouhodobý majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek, soubor DHM, soubor drobného dlouhodobého majetku, soubor drobného dlouhodobého hmotného majetku 022, 028, 042, 088

Metodika ke stažení (.pdf)