Přejít k hlavnímu obsahu

Informace oddělení výkaznictví

Informace o ukončení zpracování finančních a účetních výkazů za období 3/2024

Dne 26. 4. 2024 bylo ukončeno zpracování finančních a účetních výkazů za období 3/2024 u obcí, DSO, obecních a krajských příspěvkových organizací. MF ČR schválilo finanční výkazy FIN 2-12 M a zpracování účetních výkazů považuje za ukončené. 

Prosíme zřizovatele (obce) o distribuci této informace svým příspěvkovým organizacím.

OV tímto děkuje všem vybraným účetním jednotkám (obcím, DSO, obecním a krajským příspěvkovým organizacím) na území Jihočeského kraje za skvěle odvedenou práci.

Vydáno dne: 29. 4. 2024

Informace o ukončení zpracování finančních a účetních výkazů za období 12/2023

Dne 20. 2. 2024 bylo ukončeno zpracování finančních a účetních výkazů za období 12/2023 u obcí, DSO, obecních a krajských příspěvkových organizací. MF ČR schválilo finanční výkazy FIN 2-12 M a zpracování účetních výkazů považuje za ukončené. V návaznosti na tyto skutečnosti lze uzavřít zpracování roku 2023.

Prosíme zřizovatele (obce) o distribuci této informace svým příspěvkovým organizacím.

OV tímto děkuje všem vybraným účetním jednotkám (obcím, DSO, obecním a krajským příspěvkovým organizacím) na území Jihočeského kraje za skvěle odvedenou práci.

Vydáno dne: 21. 2. 2024

Informace k ukončení podpory 32-bitových verzí klientských aplikací CSÚIS

Ministerstvo financí upozorňuje, že dne 31. 5. 2023 ukončí podporu 32-bitových verzí klientských aplikací CSÚIS.

Změna se týká aplikací: DaVy (Dávkové výkazy), Šifrovací utilita, 32-bitové verze aplikace Klient CSÚIS.

MF informuje, že po uvedeném datu bude v rámci modulu CSÚIS odstraněna možnost získat aktualizace uvedených aplikací, což bude mít za následek nefunkčnost těchto aplikací na koncových stanicích uživatelů.

Nadále bude podporovaná pouze aktuální 64-bitová verze aplikace Klient CSÚIS. Tu je možné získat na webové stránce https://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/klient-csuis, kde je k dispozici jak vlastní aplikace, tak příslušná dokumentace užití.

Klient CSÚIS je aplikace pro komunikaci mezi účetními jednotkami a Centrálním systémem účetních informací státu (CSÚIS).

Aplikace nahrazuje stávající aplikace dostupné pro zasílání výkazů do CSÚIS, tedy především Šifrovací utilitu a Webovou aplikaci pro manuální zašifrování, resp. odeslání jednotlivých zpráv do CSÚIS a dále aplikaci Dávkové výkazy pro hromadné zasílání zpráv do CSÚIS.

V souvislosti s výše uvedeným byl aktualizován Technický manuál CSÚIS (verze 1.20) a Uživatelský manuál – Klient CSÚIS. Oba aktualizované dokumenty naleznete rovněž na webových stránkách Státní pokladny:

https://www.statnipokladna.cz/cs/aktuality/2023/aktualizace-technickeho-manualu-csuis--v-1721 https://www.statnipokladna.cz/cs/aktuality/2023/aktualizace-uzivatelskeho-manualu-klient-1722

 

Vydáno dne: 25. 4. 2023

Nová podoba systému Monitor v roce 2020

V rámci systému Monitor na webovém odkazu: https://monitor.statnipokladna.cz/ proběhla dne 11. 2. 2020 modernizace designu a uživatelského rozhraní.

Došlo ke kompletnímu přepracování domovské stránky, doplnění nových typů grafů a přidání dat připravovaného a schváleného rozpočtu. Společně s touto změnou budou nadále rozpočtová data státní správy a samosprávy publikována v měsíční periodě.

Společně s modernizací vzhledu a struktury systému Monitor došlo k doplnění měsíčních dat rozpočtu státní správy pro roky 2018 a 2019. Data jsou k dispozici na záložce „Plnění rozpočtu“ na profilech státního rozpočtu, kapitol a organizačních složek státu. Dále budou rozpočtová data státní správy již standardně publikována v měsíční periodě.

Vydáno dne: 13. 2. 2020

Účetní závěrka příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem za rok 2019

Oddělení výkaznictví Krajského úřadu Jihočeského kraje informuje o ukončení zpracování účetních výkazů Rozvaha, Výkazu zisku a ztráty a Příloha u příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem za 4. čtvrtletí roku 2019.

Dnem 12. 2. 2020 je ukončeno zpracování účetních výkazů u příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem, je možnost uzavřít účetnictví roku 2019 a účtovat do roku 2020.

Vydáno dne 12. 2. 2020

Zatřídění daňových příjmů ve finančním výkazu FIN 2-12 M za období 12/2019

Upozorňujeme na správné zatřídění obdržených daňových příjmů dle položek rozpočtové skladby v rámci finančního výkazu FIN 2-12 M za období 12/2019 v souladu s údaji Generálního finančního ředitelství. Doporučujeme se zaměřit na správnost rozpočtové položky 1121 - Daň z příjmů právnických osob. Namísto této položky je u vybraných účetních jednotek nesprávně užívána položka 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce, položka 1111 - Daň z příjmů fyzických osob placená plátci apod.

Metodika č. 5/2019 Sdílené a svěřené daně související s touto problematikou je dostupná na webovém odkazu: https://metodikaucetnictvi.kraj-jihocesky.cz//files/5_2019_sdilene_a_sverene_dane.pdf

Vydáno dne 3. 2. 2020

Doporučení pro zodpovědné a náhradní zodpovědné osoby pro zaslání účetních a finančních výkazů do CSÚIS za období 12/2019

Doporučujeme vybraným účetním jednotkám (obcím, DSO a příspěvkovým organizacím) a jejich zodpovědným osobám, popř. náhradním zodpovědným osobám, aby si ověřily možnost přístupu ke službám systému CSÚIS, buď v testovacím prostředí 3. stran, nebo přímo v produktivním prostředí IISSP. Je vhodné se poradit se svým IT technikem. 

Důvodem je skutečnost, že IISSP přešel v rámci úpravy komunikace plně a výhradně na podporu kryptografického protokolu TLS 1.2.

Pro úplnost informace uvádíme příklady prohlížečů a jejich verzí podporujících TLS 1.2:

• Internet Explorer - ve verzích 8-10 možno manuálně zapnout; defaultně zapnuto až od verze 11

• Chrome - od verze 30 (rok 2013)

• Firefox - od verze 27 defaultně zapnuto (únor 2014)

• Safari - od verze 7 (OS X 10.9 z roku 2013)

Zveřejněná informace MF ČR je dostupná na webovém odkazu:

https://www.statnipokladna.cz/cs/aktuality/2020/nastaveni-technickych-parametru-v-komuni-1371

Vydáno dne 13. 1. 2020