Přejít k hlavnímu obsahu

Transfery a příspěvky

2022

15/2022 - Transfery Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Klíčová slova: dotace, transfer, úřad práce, MPSV, osoba se zdravotním postižením, výkon pěstounské péče, Operační program Zaměstnanost, péče o dítě v dětské skupině, UZ 13007, UZ 13010, UZ 13013, UZ 13023, UZ 13101, 4116, 4216, 346, 374, 472, 672

Metodika ke stažení (.pdf)

11/2022 - Účetní a rozpočtové zachycení příspěvku ze státního rozpočtu obci dle zákona č. 519/2021 Sb.

Klíčová slova: příspěvek, kompenzační bonus, zákon č. 519/2021 Sb., 98043, 231, 346, 672

Metodika ke stažení (.pdf)

6/2022 - Dopravní obslužnost

Klíčová slova: dopravní obslužnost, dopravce, transfer, 345, 373, 572, 2292, 5213

Metodika ke stažení (.pdf)

3/2022 - Vratka státní dotace na základě výzvy v souladu s ustanoveními § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.

Klíčová slova: výzva, vratka, dotace, transfer, finanční vypořádání, 411x, 412x, 5364, 5904, 374, 347, 388, 403, 672

Metodika ke stažení (.pdf)

2/2022 - Vratka krajské dotace na základě výzvy v souladu s ustanoveními § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.

Klíčová slova: výzva, vratka, dotace, transfer, finanční vypořádání, 4122, 4222, 5366, 5904, 374, 349, 388, 403, 672

Metodika ke stažení (.pdf)

2021

7/2021 - Podpora obcí a obyvatel při živelní katastrofě formou daru

Klíčová slova: dar, transfer, živelní pohroma, kalamita, katastrofa, veřejná sbírka, odstranění následků, podpora, 245, 378, 572, 672, 5269, 4343, 3749, 2321, 3121, 4121, 4221, 4152, 4232, 5222, 5229, 5321, 5492, 5493, 6341, 6371

Metodika ke stažení (.pdf)

6/2021 - Lesní oplocenky

Klíčová slova: oplocenky, lesní oplocenky, stavební zákon, prostředky plošné ochrany lesních porostů, neinvestiční dotace, UZ 474, 501, 518, 5139, 5169

Metodika ke stažení (.pdf)

3/2021 - Darování majetku - nestandardní forma plnění daru

Klíčová slova: darování, dar, majetek, nestandardní forma plnění, 344, 403, 028, 558

Metodika ke stažení (.pdf)

2019

3/2019 - Sociální pohřeb a náhrada od MMR

Klíčová slova: pohřeb, sociální pohřeb, rozhodnutí o zastavení dědického řízení, žádný či nepatrný majetek, pozůstalost, účet 321, 346, 377, pol. 2324, 5811, přijatá náhrada, nezpůsobená újma, cenné papíry, podílové listy

Metodika ke stažení (.pdf)

2017

11/2017 - Označování příjmů a výdajů atributy nástroj a prostorová jednotka dle MP/70/OEKO

Klíčová slova: označování, příjmy, výdaje, atribut nástroj, atribut prostorová jednotka, projekt EU, FM EHP/Norska/Švýcarska

Metodika ke stažení (.pdf)

10/2017 - Označování výdajů krajským UZ

Klíčová slova: UZ, účelový znak, krajský UZ, označování výdajů, označování UZ

Metodika ke stažení (.pdf)

9/2017 - Vyúčtování poskytnuté zálohy na transfery od ÚC

Klíčová slova: okamžik účetního případu, okamžik vyúčtování poskytnuté zálohy na transfery, finanční vypořádání, záloha na transfer, transfer poskytnutý ÚC, odsouhlasení stavu poskytnutých záloh na transfery, účet 373, 471

Metodika ke stažení (.pdf)

2016

25/2016 - Oznámení a přidělení dotace až následně po zařazení majetku do užívání

Klíčová slova: dotace, investiční dotace, transfer, investiční transfer, zařazení majetku, do užívání, zařazení do užívání, následně, 403, účet 403

Metodika ke stažení (.pdf)

24/2016 - Dopravní obslužnosti - transfer nebo služba

Klíčová slova: dopravní obslužnost, prokazatelná ztráta provozovatelů hromadné dopravy, transfer, služba, 518, 572

Metodika ke stažení (.pdf)

22/2016 - Nepřesná tvorba dohadu ve vztahu k pořizovací ceně, popřípadě k pořizovacím nákladům majetku, vyúčtované po zařazení majetku do užívání

Klíčová slova: dohad, nepřesná tvorba dohadu, pořizovací náklady, majetek, zařazení majetku, zařazení majetku do užívání, 321, 389, 551, 549

Metodika ke stažení (.pdf)

11/2016 - Dotace, transfer - nezařazení částky na účet 403

Klíčová slova: dotace, transfer, účtování dotace, nezařazení dotace, nezaúčtování dotace, oprava, oprava dotace, účet 403, 403

Metodika ke stažení (.pdf)