Přejít k hlavnímu obsahu

Ostatní

2022

13/2022 - Poskytování pohoštění, občerstvení a stravného

Klíčová slova: pohoštění, občerstvení, nápoje, potraviny, reprezentace, krizové situace, 5131, 5139, 5169, 5175, 5194, 6114, 6115, 6116, 6117, 6118

Metodika ke stažení (.pdf)

8/2022 - Poplatek za komunální odpad

Klíčová slova: poplatek za komunální odpad, poplatek, 1337, 1340, 1345, 1349, 315, 606

Metodika ke stažení (.pdf)

7/2022 - Čerpání investičního úvěru z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu

Klíčová slova: investiční transfer, investiční úvěr, úvěrový rámec, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, PGRLF, Ministerstvo zemědělství ČR, MZe, zemědělství, dopravní prostředek

Metodika ke stažení (.pdf)

5/2022 - Nákup a prodej krátkodobých podílových listů

Klíčová slova: investice, otevřený podílový fond, cenné papíry, podílové listy, běžný účet, 251

Metodika ke stažení (.pdf)

2021

5/2021 - Stravenkový paušál

Klíčová slova: stravování, stravné, stravenkový paušál, peněžitý příspěvek na stravování, zákon o daních z příjmů, 527, 333, 236, 419

Metodika ke stažení (.pdf)

4/2021 - Přijaté zápůjčky od státních fondů

Klíčová slova: zápůjčky, státní fond, návratnou, výpomoc, 8113, 8114, 8123, 281, 451, Příloha

Metodika ke stažení (.pdf)

2/2021 - Hospodářská činnost obce

Klíčová slova: hospodářská, činnost, všestranný, péče, pronájem, pronájem bytů a nebytových prostor, pronájem stanů, pohostinství, technické služby, lesní hospodářství, prádelna, náklad, výnos, Příloha

Metodika ke stažení (.pdf)

2019

9/2019 - Použití karet zaměstnance při nákupech realizovaných pro zaměstnavatele

Klíčová slova: karta, soukromá platební karta, služební platební karta, věrnostní karta, zaměstnanec, zaměstnavatel, zajištění nákupu, záloha, pracovní cesta

Metodika ke stažení (.pdf)

8/2019 - Veřejné opatrovnictví - vzorové účetní případy

Klíčová slova: opatrovnictví, opatrovník, opatrovanec, pokladna cizích prostředků, bankovní účet cizích prostředků, pobytové zařízení sociálních služeb péče, ČSSZ, 245, 261, 335, 377, 378, 993

Metodika ke stažení (.pdf)

5/2019 - Sdílené a svěřené daně

Klíčová slova: daň, daně, sdílené daně, 681, 682, 684, 686, 688, položky třídy 1, položka 1385

Metodika ke stažení (.pdf)

4/2019 - Převod peněžních prostředků z úvěrového účtu na běžný účet

Klíčová slova: úvěrový účet, běžný účet, převod, 262, 281, 451, 8113, 8123

Metodika ke stažení (.pdf)

2/2019 - Účtování rezerv na krizová opatření

Klíčová slova: rezerva, krizová, krizová opatření, 5903, 5213

Metodika ke stažení (.pdf)

2017

14/2017 - Účtování vypořádacího koeficientu DPH

Klíčová slova: DPH, koeficient DPH, zálohový koeficient DPH, vypořádací koeficient DPH, osvobozené plnění, zdanitelné plnění

Metodika ke stažení (.pdf)

13/2017 - Účtování o zásobách

Klíčová slova: zásoby, účtování o zásobách, způsob A, způsob B, materiál, zboží, 111, 112, 131, 132

Metodika ke stažení (.pdf)

8/2017 - Nález hotovosti

Klíčová slova: nález, nálezce, hotovost, účet 261, 245, 378

Metodika ke stažení (.pdf)

6/2017 - Převod mezi ZBÚ a účtem cizích prostředků

Klíčová slova: převod, ZBÚ, účet cizích prostředků, převod mezi ZBÚ a účtem cizích prostředků, 231, 262, 245, položka 5341, 5343

Metodika ke stažení (.pdf)

3/2017 - Metodické doporučení k neodvedené pokladní hotovosti k 31. 12. 2017 u nerozpočtové pokladny

Klíčová slova: pokladna, nerozpočtová pokladna, hlavní pokladna, neodvedení pokladní hotovosti, vynulovat, vynulovat pokladnu

Metodika ke stažení (.pdf)

1/2017 - Problematika pozměňování originálních písemností

Klíčová slova: doklad, účetní doklad, pozměňování, originální písemnost, příjmový doklad, výdajový, storno, storno doklad, opravný doklad, daňový doklad, účetní výkaz, faktura, dodací list, smlouva, kupní smlouva, objednávka, vystavená objednávka, doklad o zaplacení, oprava, oprava dokladu

Metodika ke stažení (.pdf)

2016

21/2016 - Určování kaucí, jistot

Klíčová slova: jistota, kauce, úrok, úrok z jistoty, úrok z kauce, nebytové prostory, bytové prostory, 245, 378, 459, 562, 662

Metodika ke stažení (.pdf)

10/2016 - Mimořádná inventarizace v případě neprovedení řádné inventarizace

Klíčová slova: inventarizace, mimořádná inventarizace, neschválení závěrky

Metodika ke stažení (.pdf)

9/2016 - Náhrada škody

Klíčová slova: náhrada škody, zápočet, vzájemný zápočet, předpis škody, škoda na majetku, spoluúčast, pojistné plnění, dohoda o náhradě

Metodika ke stažení (.pdf)

7/2016 - Opatrovnictví

Klíčová slova: opatrovnictví, opatrovník, opatrovanec, 378, účet 378

Metodika ke stažení (.pdf)

6/2016 - Veřejná sbírka na opravu majetku ve vlastnictví obce

Klíčová slova: veřejná sbírka, oprava, vlastnictví obce, kulturní nemovitá památka, peněžní fond

Metodika ke stažení (.pdf)

3/2016 - Zpětné uplatnění DPH

Klíčová slova: DPH, uplatnění DPH, zpětné uplatnění DPH, majetek, 343, účet 343

Metodika ke stažení (.pdf)

1/2016 - Přefakturace nákladů

Klíčová slova: přefakturace, přefakturace nákladů, přefakturace mezd, zúčtovací vztah, faktura vydaná, 377, účet 377

Metodika ke stažení (.pdf)