Přejít k hlavnímu obsahu

Příspěvkové organizace

2022

2/2022/PO - Příspěvek na antigenní testy od zdravotních pojišťoven

Klíčová slova: příspěvek, antigenní test, samoodběrový test, 377, 649

Metodika ke stažení (.pdf)

1/2022/PO - Nedočerpání příspěvku na provoz

Klíčová slova: provoz, příspěvek, krácení příspěvku na provoz v průběhu roku, vykázání zlepšeného výsledku hospodaření a rozdělení do fondů, vrácení příspěvku na provoz zřizovateli v průběhu roku, 411, 413, 416, 431, 349, 672

Metodika ke stažení (.pdf)

2019

5/2019/PO - Prodloužená záruka a pojištění dlouhodobého hmotného majetku pořízeného formou koupě

Klíčová slova: záruka, prodloužená záruka, pojištění majetku, koupě dlouhodobého hmotného majetku, DHM, 022, 042, 321, 549

Metodika ke stažení (.pdf)

4/2019/PO - Vratka zálohy investičního transferu

Klíčová slova: vratka, záloha, transfer, 403, 472, 374, 672, 388

Metodika ke stažení (.pdf)

3/2019/PO - Věcné břemeno

Klíčová slova: věcné břemeno, osoba povinná, osoba oprávněná, 028, 029, 558, 609, 649

Metodika ke stažení (.pdf)

2/2019/PO - Vzorový fiktivní příklad pro krajské PO - financování projektu z návratné finanční výpomoci, investiční příspěvek od zřizovatele (kraje) a transferu z IROP

Klíčová slova: IROP, NFV, integrovaný regionální operační program, návratná finanční výpomoc, kofinancování, investiční, příspěvek, transfer, zřizovatel, 452, 472, 401, 403

Metodika ke stažení (.pdf)

1/2019/PO - Poskytnutí věcného daru zaměstnanci z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

Klíčová slova: Fond kulturních a sociálních potřeb, FKSP, zaměstnanec, dar, pokladna, záloha, 261, 335, 412, 543, 648

Metodika ke stažení (.pdf)