Přejít k hlavnímu obsahu

Příspěvkové organizace

2024

1/2024/PO Vzorový fiktivní příklad pro krajské PO - financování projektu z návratné finanční výpomoci, investičního příspěvku od zřizovatele (kraje) a transferu IROP

Klíčová slova: IROP, NFV, integrovaný regionální operační program, návratná finanční výpomoc, kofinancování, investiční, příspěvek, transfer, zřizovatel, 452, 472, 401, 403, přímé (úplně vykazované) výdaje, nepřímé (paušální) náklady, neuznatelné výdaje, UZ, ORG

Metodika ke stažení (.pdf)

2022

2/2022/PO - Příspěvek na antigenní testy od zdravotních pojišťoven

Klíčová slova: příspěvek, antigenní test, samoodběrový test, 377, 649

Metodika ke stažení (.pdf)

1/2022/PO - Nedočerpání příspěvku na provoz

Klíčová slova: provoz, příspěvek, krácení příspěvku na provoz v průběhu roku, vykázání zlepšeného výsledku hospodaření a rozdělení do fondů, vrácení příspěvku na provoz zřizovateli v průběhu roku, 411, 413, 416, 431, 349, 672

Metodika ke stažení (.pdf)

2019

5/2019/PO - Prodloužená záruka a pojištění dlouhodobého hmotného majetku pořízeného formou koupě

Klíčová slova: záruka, prodloužená záruka, pojištění majetku, koupě dlouhodobého hmotného majetku, DHM, 022, 042, 321, 549

Metodika ke stažení (.pdf)

4/2019/PO - Vratka zálohy investičního transferu

Klíčová slova: vratka, záloha, transfer, 403, 472, 374, 672, 388

Metodika ke stažení (.pdf)

3/2019/PO - Věcné břemeno

Klíčová slova: věcné břemeno, osoba povinná, osoba oprávněná, 028, 029, 558, 609, 649

Metodika ke stažení (.pdf)

2/2019/PO - Vzorový fiktivní příklad pro krajské PO - financování projektu z návratné finanční výpomoci, investiční příspěvek od zřizovatele (kraje) a transferu z IROP

Klíčová slova: IROP, NFV, integrovaný regionální operační program, návratná finanční výpomoc, kofinancování, investiční, příspěvek, transfer, zřizovatel, 452, 472, 401, 403

Metodika ke stažení (.pdf)

1/2019/PO - Poskytnutí věcného daru zaměstnanci z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

Klíčová slova: Fond kulturních a sociálních potřeb, FKSP, zaměstnanec, dar, pokladna, záloha, 261, 335, 412, 543, 648

Metodika ke stažení (.pdf)