Úvod


Ekonomický odbor Krajského úřadu Jihočeského kraje - Oddělení výkaznictví (dále jen OV) zprovoznil ke dni 3. 10. 2016 portál s názvem „Metodická podpora v oblasti účetnictví státu“. Cílem je zajistit aktuální a komfortní přístup k doporučeným metodickým postupům v oblasti účetnictví a výkaznictví státu. Prioritně se zaměřuje na rozbor komplikovaných a nejasných účetních operací ve vazbě na platnou legislativu ČR. Portál je prvotně určen účetním, ekonomům, rozpočtářům a další odborné veřejnosti působící v oblasti veřejných financí.

Doporučené postupy jsou platné vždy k datu jeho vytvoření a již nejsou dále aktualizovány. Tyto postupy zpracované OV jsou odsouhlaseny Oddělením přezkumu a metodiky hospodaření Krajského úřadu Jihočeského kraje, avšak nevyjadřují jediný možný postup účtování v souladu s předpisy v oblasti účetnictví.

Informace, zde uvedené, nejsou informacemi nebo „radami“ ve smyslu § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Aktuality


Dne 9. 10. 2017 OV zveřejnilo na tomto portále 5 doporučených účetních postupů s pořadovými čísly 10/2017 - 14/2017.

Dne 24. 7. 2017 OV zveřejnilo na tomto portále 3 doporučené účetní postupy s pořadovými čísly 7/2017 - 9/2017. 

Dne 12. 7. 2017 OV zveřejnilo na tomto portále 6 doporučených účetních postupů s pořadovými čísly 1/2017 - 6/2017.