Přejít k hlavnímu obsahu

Finanční a účetní výkazy

2022

4/2022 - Nejčastější nedostatky v procesu předávání elektronických dat na AUTOMAT KÚ a vkládání výkazů do CSÚIS

Klíčová slova: CSÚIS, AUTOMAT KÚ, výkazy, účetní data, finanční data, elektronická data

Metodika ke stažení (.pdf)

2017

4/2017 - Porušení konsolidačních vazeb v průběhu roku a k 31. 12. daného účetního období

Klíčová slova: převod mezi ZBÚ, dotace pokladní hotovosti, výkaz FIN 2-12M, konsolidační vazby, porušení konsolidačních vazeb, převody z vlastních fondů přes rok, převody do vlastních fondů přes rok, položka 4134, 4138, 4139, 4140, 5345, 5348, 5349, 5350

Metodika ke stažení (.pdf)

2016

20/2016 - Texty v rámci účetních dokladů a účetního výkazu Příloha

Klíčová slova: texty, účetní doklad, účetní výkaz, Příloha

Metodika ke stažení (.pdf)

19/2016 - Porušení konsolidačních vazeb

Klíčová slova: převod mezi ZBÚ, dotace pokladní hotovosti, výkaz FIN 2-12M, konsolidační vazby, porušení konsolidačních vazeb, položka 4134, 4138, 4139, 5345, 5348, 5349

Metodika ke stažení (.pdf)