Přejít k hlavnímu obsahu

Dokumenty ke stažení

Evidence a účtování projektů IROP 2021 - 2027 (.pdf)

Plán odstávek IISSP pro rok 2024 (.pdf)

Tvorba FKSP z mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě (.pdf)

Způsob oceňování osobních ochranných prostředků v roce 2020

Pokud se jedná o ocenění bezúplatně přijatých osobních ochranných prostředků (dále jen OOP) od MV, MZ a Jihočeského kraje v roce 2020 je doporučené, aby vybraná účetní jednotka (obec, obecní a krajská příspěvková organizace) navázala na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o příslušném majetku naposledy účtovala v souladu s ustanoveními § 25 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pro rok 2020 je doporučené ocenění OOP stanoveno jako vážený průměr vycházející z ocenění OOP distribuovaných MV, MZ a Jihočeským krajem na vybranou účetní jednotku (obec, obecní a krajskou příspěvkovou organizaci). V případě, že již bylo účtováno o bezúplatně přijatých OOP od MV, MZ a Jihočeského kraje v období 3/2020 až 11/2020 v reprodukčních pořizovacích cenách s ohledem na absenci doporučeného ocenění OOP, je doporučené upravit ocenění OOP pouze v případě, pokud by to bylo významné.

Kontaktní osoba: Ing. Renata Reischlová, e-mail: reischlova@kraj-jihocesky.cz

Doporučené ocenění zásob OOP od MV, MZ a JčK přijatých bezúplatně v roce 2020 (.pdf)

Veřejné opatrovnictví - problematika účtování ze dne 9. 12. 2019 (.pdf)