Doporučení pro zodpovědné a náhradní zodpovědné osoby pro zaslání účetních a finančních výkazů
do CSÚIS za období 12/2019

Doporučujeme vybraným účetním jednotkám (obcím, DSO a příspěvkovým organizacím) a jejich zodpovědným osobám, popř. náhradním zodpovědným osobám, aby si ověřily možnost přístupu ke službám systému CSÚIS, buď v testovacím prostředí 3. stran, nebo přímo v produktivním prostředí IISSP. Je vhodné se poradit se svým IT technikem. 

Důvodem je skutečnost, že IISSP přešel v rámci úpravy komunikace plně a výhradně na podporu kryptografického protokolu TLS 1.2.

Pro úplnost informace uvádíme příklady prohlížečů a jejich verzí podporujících TLS 1.2:

• Internet Explorer - ve verzích 8-10 možno manuálně zapnout; defaultně zapnuto až od verze 11

• Chrome - od verze 30 (rok 2013)

• Firefox - od verze 27 defaultně zapnuto (únor 2014)

• Safari - od verze 7 (OS X 10.9 z roku 2013)

Zveřejněná informace MF ČR je dostupná na webovém odkazu:

https://www.statnipokladna.cz/cs/aktuality/2020/nastaveni-technickych-parametru-v-komuni-1371

Vydáno dne 13. 1. 2020