7/2017
Poskytnutí slevy, bonusu při nákupu drobného dlouhodobého hmotného majetku

Klíčová slova: drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný DHM, sleva, poskytnutí slevy, bonus, skonto, účet 028, 377, 501, 558, 649, 902