12/2017
Technické zhodnocení drobného dlouhodobého majetku

Klíčová slova: technické zhodnocení, podlimitní technické zhodnocení, nadlimitní technické zhodnocení, drobný dlouhodobý majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, DDHM, DDNM, technické zhodnocení drobného dlouhodobého hmotného majetku, technické zhodnocení drobného dlouhodobého nehmotného majetku, technické zhodnocení DDHM, technické zhodnocení DDNM, 019, 029, 518, 558, 5137, 5179, 6119, 6129