Úvod


Ekonomický odbor Krajského úřadu Jihočeského kraje - Oddělení výkaznictví (dále jen OV) zprovoznil ke dni 3. 10. 2016 portál s názvem „Metodická podpora v oblasti účetnictví státu“. Cílem je zajistit aktuální a komfortní přístup k doporučeným metodickým postupům v oblasti účetnictví a výkaznictví státu. Prioritně se zaměřuje na rozbor komplikovaných a nejasných účetních operací ve vazbě na platnou legislativu ČR. Portál je prvotně určen účetním, ekonomům, rozpočtářům a další odborné veřejnosti působící v oblasti veřejných financí.

Doporučené postupy jsou platné vždy k datu jeho vytvoření a již nejsou dále aktualizovány. Tyto postupy zpracované OV jsou odsouhlaseny Oddělením přezkumu a metodiky hospodaření Krajského úřadu Jihočeského kraje, avšak nevyjadřují jediný možný postup účtování v souladu s předpisy v oblasti účetnictví.

Informace, zde uvedené, nejsou informacemi nebo „radami“ ve smyslu § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

AktualityDne 15. 11. 2022 OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovým číslem 15/2022 a plně nahradilo metodiky s pořadovými čísly 5/2022 a 8/2022 aktualizovanými verzemi ze dne 14. 11. 2022 s ohledem na rozsah nedostatků uvedených v původních verzích.

Dne 18. 7. 2022 OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovým číslem 14/2022.

Dne 15. 6. 2022 OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovým číslem 13/2022.

Dne 5. 5. 2022 OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovým číslem 12/2022.

Dne 13. 4. 2022 OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro příspěvkové organizace s pořadovým číslem 2/2022/PO.

Dne 8. 4. 2022 OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovým číslem 10/2022 a 11/2022.

Dne 6. 4. 2022 OV zveřejnilo na tomto portále aktualizovaný doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovým číslem 1/2022, kterým byl aktualizován doporučený účetní postup ze dne 4. 3. 2022. Důvodem je zveřejnění aktualizovaného metodického postupu MF k zajištění jednotného zatřídění výdajů, případně příjmů, územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině ze dne 25. 3. 2022. Došlo k upřesnění rozpočtového § v rámci metodiky, a to v bodu 1. 2. 1 odstavci 3 u příkladů 1. 3. 6. 2 a 1. 3. 7. 2 .

Dne 4. 4. 2022 OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovým číslem 9/2022 a doporučený účetní postup pro příspěvkové organizace s pořadovým číslem 1/2022/PO.

Dne 30. 3. 2022 OV zveřejnilo na tomto portále doporučené účetní postupy pro obce a DSO s pořadovými čísly 7/2022 - 8/2022.

Dne 22. 3. 2022 OV zveřejnilo na tomto portále doporučené účetní postupy pro obce a DSO s pořadovými čísly 2/2022 - 6/2022.

Dne 7. 3. 2022 OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovým číslem 1/2022 - Pomoc Ukrajině - rozpočtové a účetní zachycení.