Přejít k hlavnímu obsahu

Nové zprávy MF č. 1/2023

Odbor ekonomický KÚ JČK zveřejnil v sekci Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů dokument Zprávy MF č. 1/2023 ze dne 30. října 2023 obsahující "Metodický pokyn Ministerstva financí k obsahu rozpočtu územního samosprávného celku podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů - transfery poskytované ze státního rozpočtu".