Přejít k hlavnímu obsahu

Daňové příjmy z hazardních her - nově od roku 2024

Od 1. 1. 2024 byly zavedeny nové rozpočtové položky 1386 - Příjem daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu a 1387 - Příjem z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu. OV by chtělo upozornit na nová předčíslí převodových účtů z FÚ, ze kterých jsou obcím vypláceny sdílené daně.

Podrobnosti naleznete v níže uvedené tabulce.

Daňový příjem obcí  Předčíslí BÚ   Položka rozpočtové skladby
Daň z hazardních her - do konce roku 2023 
převod daně dle § 7 odst. 4 písm. b) - 30 %   9814 1381
převod daně dle § 7 odst. 1 písm. b) - 65 % 9822 1385
Daň z hazardních her - od 1. 1. 2024
převod daně dle § 7 odst. 5 písm. b) - 65 % 6867 1386
převod daně dle § 7 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. a)  - 22,5 %   6883 1387
převod daně dle § 7 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b)  - 22,5 %  6875 1387