Přejít k hlavnímu obsahu
  • Metodická podpora v oblasti účetnictví státu

Úvod

Ekonomický odbor Krajského úřadu Jihočeského kraje - Oddělení výkaznictví (dále jen OV) zprovoznil ke dni 3. 10. 2016 portál s názvem „Metodická podpora v oblasti účetnictví státu“. Cílem je zajistit aktuální a komfortní přístup k doporučeným metodickým postupům v oblasti účetnictví a výkaznictví státu. Prioritně se zaměřuje na rozbor komplikovaných a nejasných účetních operací ve vazbě na platnou legislativu ČR. Portál je prvotně určen účetním, ekonomům, rozpočtářům a další odborné veřejnosti působící v oblasti veřejných financí.

Doporučené postupy jsou platné vždy k datu jeho vytvoření a již nejsou dále aktualizovány. Tyto postupy zpracované OV jsou odsouhlaseny Oddělením přezkumu a metodiky hospodaření Krajského úřadu Jihočeského kraje, popř. Oddělením interního auditu a kontroly Krajského úřadu Jihočeského kraje, avšak nevyjadřují jediný možný postup účtování v souladu s předpisy v oblasti účetnictví.

Informace, zde uvedené, nejsou informacemi nebo „radami“ ve smyslu § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Aktuality

OV zveřejnilo na tomto portále Informační list č. 16/2024/12/OEKO Informace o novém dokumentu Uživatelský manuál Portál CSÚIS - verze 1.1 a aktualizaci dokumentu Uživatelský manuál klient CSÚIS - verze 1.51 v sekci Informační listy OV. S ohledem na časté změny na nové záložce na webu Státní poklady "CSÚIS - přechodné období 2024", kdy nejsou v archivu této webové záložky uchovávány starší verze těchto dokumentů, jsou nové dokumenty uživatelských manuálů prezentované ve výše zmíněném informačním listu dostupné v sekci Dokumenty ke stažení.


OV zveřejnilo na tomto portále informační list č. 15/2024/11/OEKO Informace o workshopu a nové záložce na webu Státní pokladny "CSÚIS - přechodné období 2024" v sekci Informační listy OV.


OV zveřejnilo na tomto portále informační list č. 14/2024/10/OEKO Informace o změně komunikace - doplňující informace v sekci Informační listy OV.