Přejít k hlavnímu obsahu
  • Metodická podpora v oblasti účetnictví státu

Úvod

Ekonomický odbor Krajského úřadu Jihočeského kraje - Oddělení výkaznictví (dále jen OV) zprovoznil ke dni 3. 10. 2016 portál s názvem „Metodická podpora v oblasti účetnictví státu“. Cílem je zajistit aktuální a komfortní přístup k doporučeným metodickým postupům v oblasti účetnictví a výkaznictví státu. Prioritně se zaměřuje na rozbor komplikovaných a nejasných účetních operací ve vazbě na platnou legislativu ČR. Portál je prvotně určen účetním, ekonomům, rozpočtářům a další odborné veřejnosti působící v oblasti veřejných financí.

Doporučené postupy jsou platné vždy k datu jeho vytvoření a již nejsou dále aktualizovány. Tyto postupy zpracované OV jsou odsouhlaseny Oddělením přezkumu a metodiky hospodaření Krajského úřadu Jihočeského kraje, popř. Oddělením interního auditu a kontroly Krajského úřadu Jihočeského kraje, avšak nevyjadřují jediný možný postup účtování v souladu s předpisy v oblasti účetnictví.

Informace, zde uvedené, nejsou informacemi nebo „radami“ ve smyslu § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Aktuality

OV zveřejnilo na tomto portále informační listy č. 13/2024/7/OEKO Informace o změně komunikace s CSÚIS, č. 13/2024/8/OEKO Informace o aktualizaci účetního a rozpočtového zachycení transferů Agentury ochrany přírody a krajiny a č. 13/2024/9/OEKO Informace o zveřejnění pracovní verze aktualizované verze návrhu nového zákona o účetnictví v sekci Informační listy OV.


OV by chtělo s ohledem na stanovený termín pro předání el. dat a účetních a finančních výkazů za měsíc květen 2024, upozornit na plánovanou odstávku systému IISSP. Tato odstávka bude probíhat ve dnech 7. 6. 2024 od 19:00 hod. až 9. 6. 2024 do 23:00 hod.

V tomto termínu nebude možné vkládat účetní a finanční výkazy do CSÚIS.

Děkujeme za spolupráci a včasné vložení výkazů do CSÚIS.


Od 1. 1. 2024 byly zavedeny nové rozpočtové položky 1386 - Příjem daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu a 1387 - Příjem z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu. OV by chtělo upozornit na nová předčíslí převodových účtů z FÚ, ze kterých jsou obcím vypláceny sdílené daně.

Podrobnosti naleznete v níže uvedené tabulce.

Daňový příjem obcí  Předčíslí BÚ   Položka rozpočtové skladby
Daň z hazardních her - do konce roku 2023 
převod daně dle § 7 odst. 4 písm. b) - 30 %   9814 1381
převod daně dle § 7 odst. 1 písm. b) - 65 % 9822 1385
Daň z hazardních her - od 1. 1. 2024
převod daně dle § 7 odst. 5 písm. b) - 65 % 6867 1386
převod daně dle § 7 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. a)  - 22,5 %   6883 1387
převod daně dle § 7 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b)  - 22,5 %  6875 1387