2/2019/PO
Vzorový fiktivní příklad pro krajské PO - financování projektu z návratné finanční výpomoci, investiční příspěvek od zřizovatele (kraje) a transferu z IROP