15/2016
Zpětvzetí majetku do účetnictví obce

Klíčová slova: majetek, zneplatnění smlouvy, zpětvzetí majetku, 021, 031, 553, 554, 646, 647, 378