1/2022/PO
Nedočerpání příspěvku na provoz

Klíčová slova: provoz, příspěvek, krácení příspěvku na provoz v průběhu roku, vykázání zlepšeného výsledku hospodaření a rozdělení do fondů, vrácení příspěvku na provoz zřizovateli v průběhu roku, 411, 413, 416, 431, 349, 672