Zatřídění daňových příjmů ve finančním výkazu FIN 2-12 M za období 12/2019

Upozorňujeme na správné zatřídění obdržených daňových příjmů dle položek rozpočtové skladby v rámci finančního výkazu FIN 2-12 M za období 12/2019 v souladu s údaji Generálního finančního ředitelství. Doporučujeme se zaměřit na správnost rozpočtové položky 1121 - Daň z příjmů právnických osob. Namísto této položky je u vybraných účetních jednotek nesprávně užívána položka 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce, položka 1111 - Daň z příjmů fyzických osob placená plátci apod.

Metodika č. 5/2019 Sdílené a svěřené daně související s touto problematikou je dostupná na webovém odkazu: https://metodikaucetnictvi.kraj-jihocesky.cz//files/5_2019_sdilene_a_sverene_dane.pdf

Vydáno dne 3. 2. 2020