Účetní závěrka příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem za rok 2019

Oddělení výkaznictví Krajského úřadu Jihočeského kraje informuje o ukončení zpracování účetních výkazů Rozvaha, Výkazu zisku a ztráty a Příloha u příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem za 4. čtvrtletí roku 2019.

Dnem 12. 2. 2020 je ukončeno zpracování účetních výkazů u příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem, je možnost uzavřít účetnictví roku 2019 a účtovat do roku 2020.

Vydáno dne 12. 2. 2020