Odkazy

Metodické pokyny Krajského úřadu Jihočeského kraje

Pokyny pro obce a dobrovolné svazky obcí Jihočeského kraje

Pokyny pro příspěvkové organizace Jihočeského kraje

Informace a metodika MF ČR

Účetní reforma veřejných financí - účetnictví státu
Metodická pomůcka - Změny Českých účetních standardů č. 703 a č. 704

Číselníky spravované MF ČR

Číselník pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně - číselník účelových znaků
RISRE - Správa číselníků - číselník atributů Nástroj
Aplikace ARES Ministerstva financí - údaje z informačních systémů pro vedení registrů a evidencí veřejné správy o ekonomických subjektech

Centrální systém účetních informací státu

Státní pokladna - CSUIS
Státní pokladna - Kompetenční centrum
Monitor - informační portál MF ČR

Webové aplikace MV ČR

Přehled o konstrukci příspěvku na výkon přenesené státní správy pro jednotlivé obce na rok 2020

Problematika elektronické evidence tržeb

Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb
Problematika EET u doplňkové činnosti
Informace zveřejněné Svazem měst a obcí České republiky ze dne 22. 12. 2016
Turistická informační centra - komisionální prodej

Problematika OOP

Informace k ocenění antigenních testů distribuovaných do škol a školských zařízení (distribuce květen, červen 2021)
Stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k rozdávání ochranných roušek občanům obce (z hlediska zákona o obcích a předpisů v oblasti účetnictví
Pořizování a rozdávání ochranných pomůcek
Metodická pomůcka k účtování některých zásob