Nová podoba systému Monitor v roce 2020

V rámci systému Monitor na webovém odkazu: https://monitor.statnipokladna.cz/ proběhla dne 11. 2. 2020 modernizace designu a uživatelského rozhraní.

Došlo ke kompletnímu přepracování domovské stránky, doplnění nových typů grafů a přidání dat připravovaného a schváleného rozpočtu. Společně s touto změnou budou nadále rozpočtová data státní správy a samosprávy publikována v měsíční periodě.

Společně s modernizací vzhledu a struktury systému Monitor došlo k doplnění měsíčních dat rozpočtu státní správy pro roky 2018 a 2019. Data jsou k dispozici na záložce „Plnění rozpočtu“ na profilech státního rozpočtu, kapitol a organizačních složek státu. Dále budou rozpočtová data státní správy již standardně publikována v měsíční periodě.

Vydáno dne: 13. 2. 2020