9/2017
Vyúčtování poskytnuté zálohy na transfery od ÚC

Klíčová slova: okamžik účetního případu, okamžik vyúčtování poskytnuté zálohy na transfery, finanční vypořádání, záloha na transfer, transfer poskytnutý ÚC, odsouhlasení stavu poskytnutých záloh na transfery, účet 373, 471