7/2022
Čerpání investičního úvěru z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu

Klíčová slova: investiční transfer, investiční úvěr, úvěrový rámec, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, PGRLF, Ministerstvo zemědělství ČR, MZe, zemědělství, dopravní prostředek