Přejít k hlavnímu obsahu
  • Metodická podpora v oblasti účetnictví státu

Úvod

Ekonomický odbor Krajského úřadu Jihočeského kraje - Oddělení výkaznictví (dále jen OV) zprovoznil ke dni 3. 10. 2016 portál s názvem „Metodická podpora v oblasti účetnictví státu“. Cílem je zajistit aktuální a komfortní přístup k doporučeným metodickým postupům v oblasti účetnictví a výkaznictví státu. Prioritně se zaměřuje na rozbor komplikovaných a nejasných účetních operací ve vazbě na platnou legislativu ČR. Portál je prvotně určen účetním, ekonomům, rozpočtářům a další odborné veřejnosti působící v oblasti veřejných financí.

Doporučené postupy jsou platné vždy k datu jeho vytvoření a již nejsou dále aktualizovány. Tyto postupy zpracované OV jsou odsouhlaseny Oddělením přezkumu a metodiky hospodaření Krajského úřadu Jihočeského kraje, popř. Oddělením interního auditu a kontroly Krajského úřadu Jihočeského kraje, avšak nevyjadřují jediný možný postup účtování v souladu s předpisy v oblasti účetnictví.

Informace, zde uvedené, nejsou informacemi nebo „radami“ ve smyslu § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Aktuality

2023

OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovým číslem 5/2023.

12.05.2023

OV zveřejnilo informaci k ukončení podpory 32-bitových verzí klientských aplikací CSÚIS v sekci Informace oddělení výkaznictví.

25.04.2023

OV zveřejnilo na tomto portále doporučené účetní postupy pro obce a DSO s pořadovými čísly 1/2023 - 4/2023.

05.04.2023