6/2019
Pořízení a změna územního plánu - zpřesnění, aktualizace, rozšíření

Klíčová slova: územní plán, ÚP, pořízení ÚP, změna ÚP, zpřesnění, aktualizace, rozšíření, technické zhodnocení, služba, úhrada nákladů, 3635, 2324, 3122, 4122, 4222, 5169, 5192, 5909, 6119