4/2017
Porušení konsolidačních vazeb v průběhu roku a k 31. 12. daného účetního období

Klíčová slova: převod mezi ZBÚ, dotace pokladní hotovosti, výkaz FIN 2-12M, konsolidační vazby, porušení konsolidačních vazeb, převody z vlastních fondů přes rok, převody do vlastních fondů přes rok, položka 4134, 4138, 4139, 4140, 5345, 5348, 5349, 5350