3/2022
Vratka státní dotace na základě výzvy v souladu s ustanoveními § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.

Klíčová slova: výzva, vratka, dotace, transfer, finanční vypořádání, 411x, 412x, 5364, 5904, 374, 347, 388, 403, 672