3/2019
Sociální pohřeb a náhrada od MMR

Klíčová slova: pohřeb, sociální pohřeb, rozhodnutí o zastavení dědického řízení, žádný či nepatrný majetek, pozůstalost, účet 321, 346, 377, pol. 2324, 5811, přijatá náhrada, nezpůsobená újma, cenné papíry, podílové listy