24/2016
Dopravní obslužnosti - transfer nebo služba

Klíčová slova: dopravní obslužnost, prokazatelná ztráta provozovatelů hromadné dopravy, transfer, služba, 518, 572