2/2020
Účetní zachycení bezúplatných příjmů osobních ochranných prostředků od MV, MZ a Jihočeského kraje u obcí v roce 2020 - způsob B

Klíčová slova: Covid-19, OOP, bezúplatný příjem OOP, MV, MZ, Jihočeský kraj, způsob B, respirátory, roušky, dezinfekce