2/2017
Aktivace drobného dlouhodobého hmotného majetku

Klíčová slova: aktivace, drobný dlouhodobý majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek, DDHM, aktivace DDHM, aktivace drobného dlouhodobého majetku, ve vlastní režii, vlastními náklady, svépomocí