2/2016
Účtování souboru drobného dlouhodobého majetku

Klíčová slova: drobný DHM, drobný dlouhodobý majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek, soubor DHM, soubor drobného dlouhodobého majetku, soubor drobného dlouhodobého hmotného majetku 022, 028, 042, 088