19/2016
Porušení konsolidačních vazeb

Klíčová slova: převod mezi ZBÚ, dotace pokladní hotovosti, výkaz FIN 2-12M, konsolidační vazby, porušení konsolidačních vazeb, položka 4134, 4138, 4139, 5345, 5348, 5349