Přejít k hlavnímu obsahu
  • Metodická podpora v oblasti účetnictví státu

Úvod

Ekonomický odbor Krajského úřadu Jihočeského kraje - Oddělení výkaznictví (dále jen OV) zprovoznil ke dni 3. 10. 2016 portál s názvem „Metodická podpora v oblasti účetnictví státu“. Cílem je zajistit aktuální a komfortní přístup k doporučeným metodickým postupům v oblasti účetnictví a výkaznictví státu. Prioritně se zaměřuje na rozbor komplikovaných a nejasných účetních operací ve vazbě na platnou legislativu ČR. Portál je prvotně určen účetním, ekonomům, rozpočtářům a další odborné veřejnosti působící v oblasti veřejných financí.

Doporučené postupy jsou platné vždy k datu jeho vytvoření a již nejsou dále aktualizovány. Tyto postupy zpracované OV jsou odsouhlaseny Oddělením přezkumu a metodiky hospodaření Krajského úřadu Jihočeského kraje, popř. Oddělením interního auditu a kontroly Krajského úřadu Jihočeského kraje, avšak nevyjadřují jediný možný postup účtování v souladu s předpisy v oblasti účetnictví.

Informace, zde uvedené, nejsou informacemi nebo „radami“ ve smyslu § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Aktuality

2023

OV zveřejnilo na tomto portále informační list č. 22/2023/19/OEKO Informace o aktualizaci metodického pokynu MP/25/OEKO Pravidla pro předkládání účetních a finančních výkazů obcemi a dobrovolnými svazky obcí v roce 2023 v sekci Informační listy OV.

29.11.2023

OV zveřejnilo na tomto portále informační list č. 21/2023/18/OEKO Informace o materiálu "Doporučení pro sestavení příjmové strany rozpočtů obcí na rok 2024" v sekci Informační listy OV.

15.11.2023

Dne 13. 11. 2023 v odpoledních hodinách došlo k nečekaným technickým komplikacím souvisejícím s přechodem na novou verzi programu, který umožňuje načítání rozpočtových a účetních dat obcí a DSO na AUTOMAT KÚ.

AUTOMAT KÚ odeslal v odpoledních hodinách dne 13. 11. 2023 nerelevantní odpovědi. Z tohoto důvodu musel být dočasně úplně pozastaven. Zároveň i na základě nezpracování dat AUTOMATEM KÚ robot v ranních hodinách dne 14. 11. 2023 vyhodnotil a odeslal nerelevantní chybová hlášení a upozornění na nevložení výkazu FIN 2-12 M.

S ohledem na výše uvedené technické komplikace aktuálně čeká ve frontě na zpracování stovky el. dávek obcí a DSO, kdy Oddělení výkaznictví KÚ JčK situaci intenzivně řeší s IT a očekává se stabilizace vzniklé situace.

Vámi odeslaná el. data jsou uložena v zásobníku a po spuštění AUTOMATU KÚ budou načtena, není tedy nutné jejich opakované zaslání.

Pokud nebyl Vaší účetní jednotkou vložen výkaz FIN 2-12 M do CSÚIS, je prioritou jeho vložení do termínu 15. 11. 2023.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

14.11.2023