18/2016
Pozastávka po dobu záruky

Klíčová slova: stavba, přestavba, investiční akce, kolaudace, pozastávka, uvolnění pozastávky, pozastávka po dobu záruky, odstranění vad a nedodělků, 042, 321, 459