14/2022
Pomoc Ukrajině – rozpočtové a účetní zachycení od 1. 7. 2022

Klíčová slova: Ukrajina, pomoc Ukrajině, válka, válečný konflikt, humanitární zahraniční pomoc přímá, dar, transfer, příspěvek na provoz, Ukrajina, pomoc Ukrajině, ubytování, ubytovatel, zajištění ubytovací kapacity, bezúplatné ubytování, vysídlené osoby, dočasné nouzové přístřeší, nouzové ubytování, mimořádná událost, 6221, 4342, 2111, 3111, 3113, 3233, 3239, 3421, 5194, 5221, 5222, 5223, 5229, 5321, 5331, 5339, 5520, 5531, 5492