14/2017
Účtování vypořádací koeficientu DPH

Klíčová slova: DPH, koeficient DPH, zálohový koeficient DPH, vypořádací koeficient DPH, osvobozené plnění, zdanitelné plnění