14/2016
Účtování pořízení koberce do kanceláře obce

Klíčová slova: faktura, došlá faktura, drobný dlouhodobý hmotný majetek, DDHM, materiál, oprava, koberec, kusový koberec, koberec do kanceláře, nalepený koberec, pořízení koberce, výměna koberce, 028, 321, 501, 511, 558