13/2016
Pohledávka vůči dlužníkovi, který zanikl

Klíčová slova: pohledávka, dlužník, zánik dlužníka, opravná položka, odpis pohledávky, 311, 194, 556, 557, 408, 905