11/2017
Označování příjmů a výdajů atributy nástroj a prostorová jednotka dle MP/70/OEKO

Klíčová slova: označování, příjmy, výdaje, atribut nástroj, atribut prostorová jednotka, projekt EU, FM EHP/Norska/Švýcarska