10/2016
Mimořádná inventarizace v případě neprovedení řádné inventarizace

Klíčová slova: inventarizace, mimořádná inventarizace, neschválení závěrky