1/2021
Fond obnovy vodohospodářského majetku

Klíčová slova: fond obnovy vodohospodářského majetku, fond, VHM, vodovod, kanalizace, vodné, stočné, tvorba, čerpání, použití, plán obnovy, rezervy, 231, 236, 401, 419, 2310, 2321, 4134, 5349, 5163, 6310, 6330, 8901