1/2019/PO
Poskytnutí věcného daru zaměstnanci z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

Klíčová slova: Fond kulturních a sociálních potřeb, FKSP, zaměstnanec, dar, pokladna, záloha, 261, 335, 412, 543, 648