1/2019
Provozovatel vodohospodářského majetku - účtování zisku nebo ztráty

Klíčová slova: Provozovatel vodohospodářského majetku, vodohospodářský majetek, VHM, nájem, pacht, nájemní smlouva, pachtovní smlouva, zisk, ztráta, 603, 549, 5909, 2132, 2310