1/2017
Problematika pozměňování originálních písemností

Klíčová slova: doklad, účetní doklad, pozměňování, originální písemnost, příjmový doklad, výdajový, storno, storno doklad, opravný doklad, daňový doklad, účetní výkaz, faktura, dodací list, smlouva, kupní smlouva, objednávka, vystavená objednávka, doklad o zaplacení, oprava, oprava dokladu