Přejít k hlavnímu obsahu
  • Metodická podpora v oblasti účetnictví státu

Úvod

Ekonomický odbor Krajského úřadu Jihočeského kraje - Oddělení výkaznictví (dále jen OV) zprovoznil ke dni 3. 10. 2016 portál s názvem „Metodická podpora v oblasti účetnictví státu“. Cílem je zajistit aktuální a komfortní přístup k doporučeným metodickým postupům v oblasti účetnictví a výkaznictví státu. Prioritně se zaměřuje na rozbor komplikovaných a nejasných účetních operací ve vazbě na platnou legislativu ČR. Portál je prvotně určen účetním, ekonomům, rozpočtářům a další odborné veřejnosti působící v oblasti veřejných financí.

Doporučené postupy jsou platné vždy k datu jeho vytvoření a již nejsou dále aktualizovány. Tyto postupy zpracované OV jsou odsouhlaseny Oddělením přezkumu a metodiky hospodaření Krajského úřadu Jihočeského kraje, popř. Oddělením interního auditu a kontroly Krajského úřadu Jihočeského kraje, avšak nevyjadřují jediný možný postup účtování v souladu s předpisy v oblasti účetnictví.

Informace, zde uvedené, nejsou informacemi nebo „radami“ ve smyslu § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Aktuality

2023

OV zveřejnilo na tomto portále informační list č. 17/2023/15/OEKO Informace o materiálu "Informační bulletin č. 4/2023: Účetnictví veřejného sektoru" v sekci Informační listy OV.

22.09.2023

OV zveřejnilo na tomto portále informační list č. 13/2023/17/OEKO Informace o aktualizaci metodického pokynu MP/27/OEKO Pravidla pro předkládání účetních výkazů a účetních záznamů příspěvkovými organizacemi v roce 2023 v sekci Informační listy OV.

11.08.2023

OV zveřejnilo na tomto portále informační list č. 10/2023/14/OEKO Informace o rozpočtovém a účetním zachycení programu "Pomáháme s kroužky pro Jihočeské děti" v sekci Informační listy OV.

 

14.06.2023